Ophavsretten og underviserne


Underviserne lades stadig i stikken
Studiechef Kim Kusk Mortensen forklarer her hvordan undervisere stadig reelt forhindres i at lave lovlig, tidssvarende undervisning.

Det har været omdrejningspunkt længe på årenes symposier – Undervisning og ophavsret. Det har til tider mindet om mudderkastning mellem parterne i desperate forsøg på at finde den skyldige i problemet. Men langt om længe kan der spores en smule optimisme hos parterne.

I øvrigt mener jeg: De seneste tre år har den store fortælling i UBVAs store årlige symposium handlet om grænsefladen mellem hensynet til ophavsmændene og hensynet til brugerne – ikke mindst i lyset af de muligheder og udfordringer, den nye informationsteknologi giver.

I 2009 var fokus på undervisning med titlen ”Kan man komme i fængsel for at undervise?”, i 2010 var tonen blevet endnu skarpere under overskriften ”Skal ophavsretten afskaffes?” og 2011 holdt fast i temaet med spørgsmålet ”Balancerer ophavsretten?” Ud over den overordnede fortælling og de retoriske spørgsmål i titlerne har de seneste tre symposier haft endnu et fællestræk: uddannelseschef Kim Kusk Mortensen fra Aarhus Universitet som taler.

Kim Kusk Mortensen har taget tilhørerne med på en føljeton gennem de ophavsretlige problemer, undervisere i informationssamfundet er stillet over for. Det forventes, at de benytter ny informationsteknologi og bruger billeder i deres undervisning, bl.a. i PowerPoint. Men i virkelighedens verden kan dette kun ske ved at begå ulovligheder, for der findes ikke aftaler mellem Copydan Billedkunst og universiteterne, når det gælder brug af isolerede billeder i undervisningen.

“Oprindelig mente universiteterne ikke, at brug af billeder var relevant på andre studier end kunsthistorie. Og udmeldingen fra Danske Universiteter (tidligere rektorkollegiet) var, at der i det hele taget slet ikke blev brugt ikke-klareret billedmateriale i undervisningen ved danske universiteter og andre højere læreanstalter,”

Hertil kommer en ting til ifølge Kim Kusk Mortensen. De aftaler, Copydan Billedkunst tilbyder, opfylder ikke på alle punkter universiteternes behov.

“Det er bl.a. et problem, at aftalerne ikke kan gøre det muligt at lægge værker ud på internettet. Copydans aftaler disponerer fra dansk ophavsret i henhold til den danske ophavsretslov. Men hvis man lægger et værk ud på nettet i Danmark, kan man risikere, at det også krænker ophavsretten i andre lande. Man kan derfor risikere at blive sagsøgt af rettighedshavere i ud- landet. Copydan-aftalerne dækker kun i Danmark og gør det kun muligt at bruge værker til intern undervisningsvirksomhed. Men man kan ikkelægge dem ud på nettet. Og det passer dårligt med universiteternes formidlingspligt,” sagde Kim Kusk Mortensen fra talerstolen.

Et andet problem er ifølge Kim Kusk Mortensen, at Copydan Billedkunsts aftaler ikke dækker landkort og tekniske, herunder biologiske tegninger mv. De er nemlig ikke omfattet af den paragraf i Ophavsretsloven, som Copydan Billedkunst opererer under i øjeblikket. Og der bliver brugt mange af den slags billeder i universitets- undervisningen.

Efter Kim Kusk Mortensens indlæg tager direktør i Copydan Billedkunst Torben Gammelgaard ordet. Han ser mere optimistisk på situationen.

“Vi tilbyder aftaler om alle slags billeder, også selvom de ikke er ”billedkunst”, forklarer han fra salen. Det er rigtigt, at der har været en gråzone, hvor der var tvivl om, hvorvidt visse tekniske tegninger var omfattet af Copydan Billedkunsts eller Copydan Tekst & Nodes aftaler. Men nu er der indgået aftaler, der dækker gråzonerne af. Vi tilbyder aftaler om alle billeder, og ingen skal have summen i maven over at bruge billeder i deres undervisning,” forklarer direktøren.