UBVA-symposium 2011. Ophavsretten og brugerne

 

Ophavsretten skal balancere.
Den skal ikke kun tage hensyn til ophavsmanden og de andre rettighedshavere. Den skal også tage hensyn til brugerne.
For deres skyld skal det f.eks. være lovligt at citere værker, kopiere dem til privat brug og låne dem på biblioteket. Og det er også for brugernes skyld, at ophavsretten ikke varer evigt, eller at man gerne må fremføre værker i privatsfæren.

Ophavsretten skal sørge for, at kreative mennesker får betaling for deres arbejde. Men der er også noget, der skal være gratis. Og noget, man skal have lov til uden at spørge. Ophavsretten må hverken være for stærk eller for svag. Den skal balancere og være noget midt imellem.
Spørgsmålet er, om ophavsretten balancerer optimalt i dag. Nogle synes, den er for stærk på nogle områder, og at man bør prøve at stække dens vinger.
Andre mener, at ophavsretten er for svag, og at der er grund til at stramme op.

• Er ophavsretslovens regler om biblioteksbrug tidssvarende?
• Hvorfor må vi stadig ikke bruge fotografier fra nettet i universitetsundervisningen?
• Bør man lægge mere vægt på hensynet til ytringsfriheden i sager om ophavsret?
• Og har vi brug for et »fair use«-princip i ophavsretten, ligesom de har i USA?

 

Det, og meget mere, blev diskuteret på UBVAs symposium ”Ophavsretten og brugerne” den 3. november 2011.
På symposiet deltog en lang række mennesker, der brænder for ophavsretten og har viet deres professionelle liv til den. Her på siden kan du møde nogle af dem, og læse om nogle af de temaer, der blev diskuteret på symposiet.

Symposiet er desuden tilgængeligt som webcast. Her kan du se samtlige indlæg i deres fulde længde, tilhørende PowerPoints, og debatten i salen.