Fair use


Skal vi have et fair use-princip i Danmark? Diskussion mellem Jens Schovsbo og Peter Schønning.

Er fair use fair?

Dagens korteste indlæg ved UBVAs symposium 2011 stod advokat Peter Schønning for. Han takkede for ordet og tog udgangspunkt i titlen på sit indlæg:

Gummiparagraffer tilgodeser ingen – i hvert fald ikke, hvis du spørger advokat Peter Schønning. I stedet for tvivl og retsusikkerhed bør man stræbe efter klarhed, enkelhed og fleksibilitet. Den er amerikanske model er altså ikke løsningen på ophavsrettens problemer.

“Skal vi have et fair use princip i dansk ophavsret? Det er det spørgsmål, jeg er blevet bedt om at behandle i dag. Og svaret er… Nej!”

Trods salens latter og bifald valgte Schønning dog efter et øjeblik at uddybe denne noget kategoriske holdning.
 Hvor vi i Danmark har specielle, skræddersyede undtagelsesregler om citat, privat brug og undervisning m.m., har man i USA en mere generel regel om at det ikke kræver tilladelse at gøre værker til genstand for »fair use«. Den regel bliver ofte fremhævet som en pragmatisk og smidig måde at gøre tingene på. Det er Peter Schønning dog stærkt uenig i.

“Det, der generelt kommer ud af generelt formulerede gummiparagraffer som fair use er tvivl og retsusikkerhed, sagde Peter Schønning og tilføjede, at brugerne og markedet har brug for det modsatte: klarhed, enkelthed og fleksibilitet,”

Ifølge den tidligere leder af Antipiratgruppen, nu RettighedsAlliancen, giver det danske aftalebaserede system rig mulighed for at citere ophavsretsligt beskyttet materiale. Han mener desuden, at det danske system i praksis er langt mere gennemskueligt end det amerikanske, som ofte ender med at skulle fortolkes i retssager – retssager, der favoriserer den part med de største økonomiske muskler.
 Der var ikke mange blandt tilhørerne, som var parat til at sige Peter Schønning imod. Men en af dem, der er parat til at give fair use en chance er professor, dr.jur. Jens Schovsbo

“Jeg går ikke ind for den amerikanske
 fair use regel i dansk ret, men jeg går ind for, at der skal være en øget fleksibilitet. I øjeblikket træffer domstolene ind imellem afgørelser, hvor de helt åbenbart har svært ved at finde argumenter i ophavsretsloven. Hvis vi ikke giver dem nogle rammer, de kan udøve deres skøn inden for, risikerer man, at de træffer nogle for- kerte afgørelser.
 Jens Schovsbo forestiller sig, at den nuværende lovgivning skal tillempes, så den giver domstolene disse muligheder, men Peter Schønning mener, at dette behov reelt ikke er der.
- Vi ser nogle ganske få tilfælde, hvor domstolene undersøger, om den kunstneriske ytringsfrihed berettiger, at man giver en særlig tilladelse ud over de regler, der findes i ophavsretsloven. Men det berettiger ikke til en lovændring,” siger han.

Jens Schovsbo fastholder dog, at der i Danmark er en række områder, hvor man gør undtagelse til ophavsretten uden lovhjemmel. I den slags tilfælde bruger man
i realiteten noget der minder stærkt om et fair use-princip:  “Vi har ikke nogen specifik regel i ophavsretsloven om parodier, men alle er enige om, at det kan lade sig gøre. Hvis man går fløjtende ned ad gaden er der også almindelig enighed om, at man ikke krænker ophavsretsloven. Men
i ingen af tilfældene fortæller vi domstolene, hvad de skal dømme ud fra,”

Fair use fakta

Sådan beskrives fair use i den amerikanske Copyright Act fra 1976:
17 U.S.C. § 107
Notwithstanding the provisions of sections 17 U.S.C. § 106 and 17 U.S.C. § 106A:
The fair use of a copyrighted work, including such use by reproduction in copies or phonorecords or by any other means specified by that section, for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching (including multiple copies for classroom use), scholarship, or research, is not an infringement of copyright. In determining whether the use made of a work in any particular case is a fair use the factors to be considered shall include:

1. the purpose and character of the use, including whether such use is of a commercial nature or is for nonprofit educational purposes;

2. the nature of the copyrighted work;
3. the amount and substantiality of the portion used in relation to the copyrighted work as a whole; and 4.the effect of the use upon the potential market for or value of the copyrighted work.

The fact that a work is unpublished shall not itself bar a finding of fair use if such finding is made upon consideration of all the above factors.